Een jeugdvakantie boeken voor uw zoon/dochter kunt doen via invulling van onderstaand formulier. Wilt u meerdere kinderen aanmelden? Vul dan voor elk kind het formulier volledig in. Uw boekingsbevestiging inclusief factu(u)r(en) en reisbescheiden worden na aanmelding z.s.m. toegezonden.
  • zoon
  • dochter
Wanneer ben je geboren?
Adres: straatnaam en huisnummer
Telefoonnummer mobiel kind
Is uw zoon/dochter ergens allergisch voor? Zo ja, waarvoor?
Is uw zoon/dochter vegetarisch of eet het bepaalde zaken niet vanuit principe?
Gebruikt uw kind ergens medicijnen voor?
Zijn er omstandigheden (medisch, lichamelijk of geestelijk) waarvan het goed is dat wij dat weten?
Vul hier je eventuele opmerkingen in
  • wel bezwaar
  • geen bezwaar
Ik heb er wel bezwaar tegen dat foto’s van mijn zoon/dochter worden gebruikt voor op de website of in de brochure van IDZO.
  • Man
  • Vrouw
Uw geslacht
  • Ja, ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en ben akkoord met de algemene voorwaarden

Bij te veel aanmeldingen zal de volgorde van aanmelding bepalend zijn bij het het toelaten tot de week.
Download hier de Algemene Voorwaarden van IDZO (in PDF).

Algemene voorwaarden IDZO (v1.3)