Begeleiders

Voor onze vakanties maken we gebruik van begeleiders. Dit zijn vrijwilligers die affiniteit hebben met de doelgroep en het thema van de betreffende week. Elke week wordt begeleid door twee of meer vrijwilligers. Er is in elk geval één ervaren begeleider bij een vakantie.

 

Beheerders

Castel Marguerite wordt bewoont door beheerders. Zij zorgen voor het onderhoud van de tuin en kleine onderhoudswerkzaamheden. Tevens zorgen de beheerders voor het gereed maken van het pand voor een vakantieweek. De beheerders zijn bij voorkeur een echtpaar dat lid is van het Apostolisch Genootschap. Ze verblijven in Castel Marguerite voor minimaal een periode van een maand. Als je interesse hebt, neem contact met ons op.